لطفا کمی صبر کنید
محصولات جدید
 • 4033079
  CA433U
  باکس میکروتیک CA433U
  برند: میکروتیک
  1260000 ریال
  2
  موجود
  نا موجود
  /Content/www.irmikro.com/Images/products/eef8b2ce-3fb4-405c-9d1e-e37d41961094CA433U-3
  میکروتیک
  CA433U-باکس-میکروتیک-CA433U
 • 4033078
  RB433AH
  روتربورد میکروتیک RB433AH
  برند: میکروتیک
  8150000 ریال
  2
  موجود
  نا موجود
  /Content/www.irmikro.com/Images/products/2a8ad43a-5e39-483f-adbe-6798e77fc04drb433
  میکروتیک
  RB433AH-روتربورد-میکروتیک-RB433AH
 • 4033077
  CRS125-24G-1S-2HnD-IN
  سوئیچ مکیروتیک CRS125-24G-1S-2HnD-IN
  برند: میکروتیک
  11900000 ریال
  2
  موجود
  نا موجود
  /Content/www.irmikro.com/Images/products/ac145524-a44e-4a76-88c7-a6311493be93sw1
  میکروتیک
  CRS125-24G-1S-2HnD-IN-سوئیچ-مکیروتیک-CRS125-24G-1S-2HnD-IN
 • 4033065
  Metal 2shpn
  رادیو میکروتیک Metal 2
  برند: میکروتیک
  5440000 ریال
  2
  موجود
  نا موجود
  /Content/www.irmikro.com/Images/products/8bb1cb5a-db01-4842-a900-d9dd23853132metal2
  میکروتیک
  Metal-2shpn-رادیو-میکروتیک-Metal-2
 • 4032065
  RBLHG-5HPnD-XL
  رادیو میکروتیک LHG XL HP5
  برند: میکروتیک
  4620000 ریال
  2
  موجود
  نا موجود
  /Content/www.irmikro.com/Images/products/2c825978-ed44-43a5-89fc-993e5d8fdb8elhg 5 hp XL
  میکروتیک
  RBLHG-5HPnD-XL-رادیو-میکروتیک-LHG-XL-HP5
 • 4032064
  RBLHG-5HPnD
  رادیو میکروتیک LHG HP5
  برند: میکروتیک
  3970000 ریال
  2
  موجود
  نا موجود
  /Content/www.irmikro.com/Images/products/81c9842c-26d6-4567-b1c9-0ec7d5bb26b0LHG 5 HP
  میکروتیک
  RBLHG-5HPnD-رادیو-میکروتیک-LHG-HP5
 • 4032063
  SXTsq Lite5
  رادیو میکروتیک SXTSQ
  برند: میکروتیک
  2550000 ریال
  2
  موجود
  نا موجود
  /Content/www.irmikro.ir/Images/products/7d0c7b60-91cf-4b58-b744-8a0c87669bf3sq
  میکروتیک
  SXTsq-Lite5-رادیو-میکروتیک-SXTSQ
 • 4032062
  RBSXT5nDr2
  رادیو SXT Lite 5
  برند: میکروتیک
  2980000 ریال
  2
  موجود
  نا موجود
  /Content/www.irmikro.com/Images/products/cda1aa86-aac8-4f48-a654-d4b4732516c0sxt lite 5
  میکروتیک
  RBSXT5nDr2-رادیو-SXT-Lite-5
 • 4032060
  RBLHG-5nD
  رادیو میکروتیک LHG 5
  برند: میکروتیک
  3240000 ریال
  2
  موجود
  نا موجود
  /Content/www.irmikro.ir/Images/products/31166c08-5e40-48c6-a835-68cee2294067lhg5
  میکروتیک
  RBLHG-5nD-رادیو-میکروتیک-LHG-5
 • 4032058
  DynaDish 5
  رادیو میکروتیک DynaDish5
  برند: میکروتیک
  8350000 ریال
  2
  موجود
  نا موجود
  /Content/www.irmikro.ir/Images/products/000c058f-23e3-4dac-a411-55a6472f0670dynadish
  میکروتیک
  DynaDish-5-رادیو-میکروتیک-DynaDish5
 • 4032057
  Mikrotik OmniTIK 5
  امنی تیک 5
  برند: میکروتیک
  4850000 ریال
  2
  موجود
  نا موجود
  /Content/www.irmikro.ir/Images/products/e283a5ba-6e1f-4b0e-9251-82e45c084912omnitik
  میکروتیک
  Mikrotik-OmniTIK-5-امنی-تیک-5
 • 4032056
  QRT-5
  رادیومیکروتیک QRT 5
  برند: میکروتیک
  10680000 ریال
  2
  موجود
  نا موجود
  /Content/www.irmikro.ir/Images/products/e14fb74a-641d-4939-b12b-aa39558b07f0qrt
  میکروتیک
  QRT-5-رادیومیکروتیک--QRT-5

عناوین این صفحه

{{al.msg}}