لطفا کمی صبر کنید
Slide background
{{ban.title}}
محصولات میکروتیک
 • دیش میکروتیک mANT30

  برند: میکروتیک

  7850000 ریال

  موجود

  نا موجود

 • باکس میکروتیک CA433U

  برند: میکروتیک

  1520000 ریال

  موجود

  نا موجود

 • روتربورد میکروتیک RB433AH

  برند: میکروتیک

  9780000 ریال

  موجود

  نا موجود

 • سوئیچ مکیروتیک CRS125-24G-1S-2HnD-IN

  برند: میکروتیک

  13690000 ریال

  موجود

  نا موجود

 • رادیو میکروتیک Metal 2

  برند: میکروتیک

  6250000 ریال

  موجود

  نا موجود

 • رادیو میکروتیک LHG XL HP5

  برند: میکروتیک

  5320000 ریال

  موجود

  نا موجود

 • رادیو میکروتیک LHG HP5

  برند: میکروتیک

  4570000 ریال

  موجود

  نا موجود

 • رادیو میکروتیک SXTSQ

  برند: میکروتیک

  2930000 ریال

  موجود

  نا موجود

 • رادیو SXT Lite 5

  برند: میکروتیک

  3420000 ریال

  موجود

  نا موجود

 • رادیو میکروتیک LHG 5

  برند: میکروتیک

  3550000 ریال

  موجود

  نا موجود

 • رادیو میکروتیک DynaDish5

  برند: میکروتیک

  9600000 ریال

  موجود

  نا موجود

 • امنی تیک 5

  برند: میکروتیک

  5580000 ریال

  موجود

  نا موجود

 • رادیومیکروتیک QRT 5

  برند: میکروتیک

  12150000 ریال

  موجود

  نا موجود

محصولات جدید
 • دیش میکروتیک mANT30

  برند: میکروتیک

  7850000 ریال

  موجود

  نا موجود

 • باکس میکروتیک CA433U

  برند: میکروتیک

  1520000 ریال

  موجود

  نا موجود

 • روتربورد میکروتیک RB433AH

  برند: میکروتیک

  9780000 ریال

  موجود

  نا موجود

 • سوئیچ مکیروتیک CRS125-24G-1S-2HnD-IN

  برند: میکروتیک

  13690000 ریال

  موجود

  نا موجود

 • رادیو میکروتیک Metal 2

  برند: میکروتیک

  6250000 ریال

  موجود

  نا موجود

 • رادیو میکروتیک LHG XL HP5

  برند: میکروتیک

  5320000 ریال

  موجود

  نا موجود

 • رادیو میکروتیک LHG HP5

  برند: میکروتیک

  4570000 ریال

  موجود

  نا موجود

 • رادیو میکروتیک SXTSQ

  برند: میکروتیک

  2930000 ریال

  موجود

  نا موجود

 • رادیو SXT Lite 5

  برند: میکروتیک

  3420000 ریال

  موجود

  نا موجود

 • رادیو میکروتیک LHG 5

  برند: میکروتیک

  3550000 ریال

  موجود

  نا موجود

 • رادیو میکروتیک DynaDish5

  برند: میکروتیک

  9600000 ریال

  موجود

  نا موجود

 • امنی تیک 5

  برند: میکروتیک

  5580000 ریال

  موجود

  نا موجود

 • رادیومیکروتیک QRT 5

  برند: میکروتیک

  12150000 ریال

  موجود

  نا موجود

فروش ویژه
  Slide background
  {{ban.title}}

  عناوین این صفحه

  {{al.msg}}