لطفا کمی صبر کنید
فاکتور الکترونیکی ایران میکروتیک

تاریخ : {{parseDate(order.regDT) | persianDate:'fullDate'}}

شماره فاکتور : {{order.code}}

شماره پیگیری : {{order.OrderID}}

فروشنده : {{merchant.shopName}}
شماره تماس : {{merchant.phone}}
شماره فکس : {{merchant.fax}}
آدرس : {{replaceYa(merchant.address)}}
خریدار : {{order.buyer}}
شماره تماس : {{order.phone}}  -  {{order.mobile}}
آدرس : {{order.provinceName}}  -  {{order.City}}  -  {{order.address}}
کد پستی : {{order.zipCode}}
هزینه ارسال: {{order.sendCost}} ریال جمع کل بدون تخفیف : {{order.totalPrice}} ریال جمع کل پس از تخفیف : {{order.payPrice}} ریال
ردیف کد کالا شرح کالا تعداد وزن (گرم) قیمت واحد(ريال) مبلغ کل(ريال) تخفیف(ريال) مبلغ کل پس از تخفیف(ريال)
{{$index + 1}} {{item.fk_sys4Id}} {{(item.faName!=null)?item.faName:""}} {{(item.brand!=null)?('-'+item.brand):""}} {{item.count}} {{item.weight}} {{item.price}} {{item.rowTotalPrice}} {{item.rowTotalDiscount}} {{item.rowTotalCost}}
بازگشت

عناوین این صفحه

{{al.msg}}